Modele formulare

1.CERERE DE TAIERE  NUCI si CASTANI RAZLETI

timp mediu de completare formular: 5 minute

LEGE nr. 348 din 10 iulie 2003 (**republicată**)privind legea pomiculturii

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/45273

2.CERERE  AUTORIZARE  DEPOZIT CEREALE

CERERE-TIP pentru acordarea autorizaţiei de depozit (model)

timp mediu de completare formular : 5 minute

ORDIN nr. 222 din 30 martie 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea spaţiilor de depozitare pentru produse agricole

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/70521

REGULAMENT din 30 martie 2006privind autorizarea spaţiilor de depozitare pentru produse agricole

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/70522

3. FISE INREGISTRARE AGRICULTURA ECOLOGICA 

http://www.madr.ro/agricultura-ecologica/fisele-de-inregistrare-in-agricultura-ecologica.html

ORDIN nr. 1.253 din 6 noiembrie 2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/152457

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 17 aprilie 2000 (*actualizată*)privind produsele agroalimentare ecologice

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/21942

4.CERERE  PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ORIGINE A BIOMASEI

ANEXA Nr. 3 si 4 cerere de emitere a certificatului de origine pentru biomasa

Timp mediu de completare : 5 min.

ORDIN nr. 46 din 5 martie 2012 (*actualizat*)privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatului de origine pentru biomasa provenită din agricultură şi industriile conexe, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/136076

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/151227

5. CERERE DE INREGISTRARE PRODUSE TRADITIONALE

Cerere inregistrare produs traditional ORDIN nr. 724 din 29 iulie 2013

ORDIN nr. 724 din 29 iulie 2013(*actualizat*)privind atestarea produselor tradiţionale

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/152468

6.CERERE DE ÎNREGISTRARE a produsului alimentar obţinut conform unei reţete consacrate româneşti

Cerere de inregistrare a produsului alimentar obtinut cinform retete consacrate romanesti

ORDIN nr. 394 din 12 martie 2014privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/157023

7. CERERE pentru autorizarea spatiior de comercializare a vinului vrac

cerere tip autorizare spatii vin vrac

timp mediu de completare : 5 min.

 

Legislatie :

ORDIN nr 146 Norme metodol. comercializ. vin vrac