Informare privind monitorizarea avizelor consultative emise pentru eliberarea atestatului de producator

Fata de prevederile legislative in vigoare , respectiv art.4 (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare, mentionam ca la nivelul Municipiului Bucuresti nu avem inregistrate structuri asociative profesionale / patronale / sindicale din agricultura  care sa emita avize consultative in vederea eliberarii de catre primarii a atestatelor de producator.