Informații publice

A. Solicitarea informatiilor de interes public :

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001privind liberul acces la informaţiile de interes public :

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413

HOTĂRÂRE nr. 123 din 7 februarie 2002pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public :

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34416

1.Numele si prenumele persoanei responsabile de primirea solicitarilor in baza Legii nr. 544/2001 , precum si datele de contact :

Muresan Decebal , tel: 021.314.28.66 / fax : 021.313.80.23 ; email : dadr.b@madr.ro

2.Formular ( model) pentru solicitare in baza legii nr. 544/2001 :

formular-tip-cerere-de-informatii-de-interes-public

timp mediu de completare formular : 5 minute

3.Modalitatea de contestare a deciziei si formulare pentru reclamatii administrative :

Articolul 32

În cazul în care o persoană considera ca dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.

Articolul 33

Persoana care se considera vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă prevăzută la art. 32 în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţa a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale prezentelor norme metodologice.

3.1 Model formular reclamatii administrative :

model-reclamatie-administrativa-1

model-reclamatie-administrativa-2

timp mediu de completare formular : 5 minute

4. Lista cu documentele de interes public si lista cu documentele produse/gestionate de institutie :

Lista-documente-de-interes-public

Lista-documentelor-produse-gestionate

5. Rapoarte anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001 :

Raport evaluare implementare anul 2014

Raport evaluare implementare anul 2015

Raport evaluare implementare anul 2016

Raport evaluare implementare Legea 544 pentru anul 2017

B. Buget :

buget ANUAL2015

buget ANUAL 2016

buget ANUAL 2018

Formular Buget 2017

executie-bugetara-pe-perioada-01-09-2016-30-09-2016-capitol-subcapit

Executie bugetara pe perioada 01.01.2017 – 30.09.2017 Capitol-subcapit

Executie bugetara trim. IV 2017

C. Bilant contabil :

Bilant la 30.06.2017

BILANT la 31.12. 2017

D. Achizitii publice

PAAP 2016-buget estimat

PAAP 2017-buget estimat

PAAP 2018 -buget estimat

E. Declaratii de avere si interese :

Declaratii avere 2016

Declaratii avere 2017-1

Declaratii avere 2017 – 2

Declaratii avere 2018

Lista functiilor la 23.10.2017

Lista de functii DAMB martie 2018

Lista de functii DAMB Septembrie 2018

 

F. Buletinul informativ al informatiilor de interes public:

Articolul 5 (1)

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001

Fiecare autoritate sau institutie publică are obligaţia sa comunice din oficiu urmatoarele informaţii de interes public: a) actele normative care reglementeaza organizarea şi functionarea autorităţii sau institutiei publice;b) structura organizatorica, atribuţiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autorităţii sau institutiei publice; c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a institutiei publice şi ale functionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice; d) coordonatele de contact ale autorităţii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet; e) sursele financiare, bugetul şi bilantul contabil; f) programele şi strategiile proprii; g) lista cuprinzand documentele de interes public; h) lista cuprinzand categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii; i) modalitatile de contestare a deciziei autorităţii sau a institutiei publice în situaţia în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.