Atributii si agenda de lucru

ATRIBUŢIILE DIRECTORULUI EXECUTIV

 Directorul executiv al direcţiei pentru agricultură are următoarele atribuţii principale:

 1. asigură funcţionalitatea instituţiei publice subordonate, prin preluarea şi transmiterea către acestea a deciziilor ministerului şi, prin urmărirea aplicării operative şi cu maximă eficienţă a acestor decizii, în domeniul de activitate;
 2. angajează şi utilizează creditele bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;
 3. asigură integritatea bunurilor încredinţate instituţiei pe care o conduce;
 4. organizează şi asigură ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare;
 5. organizează sistemul de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de lucrări de investiţii publice;
 6. organizează şi asigură ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale;
 7. aprobă programul de control financiar si de gestiune stabilit conform prevederilor legale, urmăreşte valorificarea actelor de control întocmite de revizorii contabili;
 8. colaborează cu conducătorii celorlalte direcţii, direcţii generale şi organe de specialitate din subordinea prefecturii, cu autorităţile publice locale şi alte organisme interesate;
 9. coordonează activitatea de punere în aplicare a actelor normative care reglementează sprijinirea producătorilor privaţi în înfiinţarea şi dezvoltarea exploataţiilor agricole performante şi încadrarea lor în forme viabile de asociere şi cooperare pe baza liberului consimţământ;
 10. asigură comunicarea către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a informaţiilor cu privire la eventualele fenomene naturale cu urmări negative asupra culturilor agricole şi efectivelor de animale;
 11. coordonează în mod direct activităţile următoarelor compartimente: Compartimentul politici si statistica agricola, Compartimentul implementare a politicilor in industria alimentara si de promovare a schemelor de calitate nationale si europene si Compartimentul financiar –contabilitate, resurse umane, juridic, achiziții publice, administrativ si relatii publice.