Combaterea buruienii ambrozia

LEGE nr. 62 din 9 martie 2018 privind combaterea buruienii ambrozia

HOTĂRÂRE nr. 707 din 5 septembrie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Prezenta hotărâre intră în vigoare la data 1 ianuarie 2019, cu excepţia art. 5 şi 15 din anexă, care intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 785 din data de 13 septembrie 2018